Hieronder vind je de antwoorden op meest gestelde vragen. Mocht je in de lijst hieronder jouw vraag niet gevonden hebben neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

ALGEMEEN

Wanneer start de verhuur?

De verhuur start 15 oktober 2021. Via het overzicht op deze website krijg je een plattegrond van het nieuwbouwproject te zien met alle beschikbare woningen en gegevens als oppervlakte, indeling en plattegrond. Vanaf de start van de verhuur zal de inschrijving twee weken open zijn, waarna de woningen zullen worden toegewezen aan de ingeschreven kandidaten.

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning?

Het inschrijven kan  alléén online via deze website.

Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten nodig. Je kunt deze documenten uploaden tijdens je inschrijving in je eigen online dosssier.

Wanneer kom je in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een woning in de Connectie dien je te voldoen aan de inkomensnorm. Vervolgens start je je digitale inschrijving door te klikken op de button “Nu inschrijven”. Let op: één inschrijving is voldoende. Ook als je samen met een partner wilt huren: je kunt je partner later in het proces toevoegen.

Huurvoorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor dit nieuwbouwproject dient je bruto jaarinkomen als eenverdiener minimaal de 3,5 keer de jaarhuur te zijn, bij tweeverdieners is dit 4 keer. Houdt er rekening mee dat deze inkomenseis een harde vereiste is.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de beste passende kandidaat. Bij gelijkwaardige kandidaten op een woning, gaan wij een lotingsysteem toepassen. Daarnaast  krijgen kandidaat-huurders welke (aantoonbaar) werkzaam zijn bij overheidsinstellingen of voor organisaties/bedrijven die uitsluitend als doelstelling hebben diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijk belang, krijgen voorrang in de toewijzing. Dit betreft met name dienstverbanden in de zorg, het onderwijs en veiligheid.

Tevens worden de woningen in het segment midden huur als eerste toegekend aan de kandidaten die een binding hebben met de gemeente Amstelveen.

Kandidaten werkzaam in de zorg, het onderwijs, of bij de politie binnen de gemeente Amstelveen krijgen voorrang bij toewijzing van de middenhuurwoningen

Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg?

Of mochten er na die periode nog woningen beschikbaar zijn dan geldt wanneer wij het gehele dossier van je hebben ontvangen zodat wij kunnen beoordelen of wij een woning  kunnen toewijzen.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt het appartement voor minimaal 12 maanden. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 september aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt je huurovereenkomst op 1 november.

Zijn er nog andere kosten dan de huurprijs, bijvoorbeeld servicekosten?

Ja, naast de huurprijs van het appartement zal je bovenop de maandelijkse kale huur maandelijks een voorschot servicekosten betalen van naar verwachting € 75,00 per maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Kosten voor onderhoud en instandhouding van gemeenschappelijke ruimtes . Bijvoorbeeld het schoonhouden van de algemene ruimtes, vervangen van verlichting en de elektrakosten van de verlichting en liften. Deze kosten worden betaald van de servicekosten.

Waarborg

Bij aanvang huur zal er standaard 1 maandhuur inclusief service kosten worden gevraagd. Bij zelfstandig ondernemers zal dit 3x de maandhuur zijn.

Wat zijn de maandelijkse energiekosten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie is afhankelijk van je verbruik. Je kunt bij een leverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners in je woning. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstofheffing, etc. De exacte kosten kun je terugvinden op de website van de Gemeente Amstelveen.

INKOMEN EN TOETSING

Wat zijn de huurvoorwaarden om te mogen huren?

Inkomensnorm

Om in aanmerking te komen voor een Connectie woning toetsen wij je inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

 • om in aanmerking te komen voor dit nieuwbouwproject dient het bruto jaarinkomen als eenverdiener minimaal de 3,5 keer de jaarhuur te zijn, bij tweeverdieners is dit 4 keer het gezamenlijk inkomen
 • Wil je in aanmerking komen voor een woning met een midden huurprijs dan dient je maximum inkomen niet hoger te zijn dan €60.036 voor middenhuur laag (alleenstaand) (maandhuur €935) en €80.048 voor middenhuur hoog (tweeverdieners) (maandhuur €1.143) te zijn.

Gepensioneerde

Indien u gepensioneerd bent, kunt u dit aantonen door middel van jaaropgaves. De inkomensnorm voor gepensioneerden is gelijk aan die van aspirant-huurders met een inkomen uit arbeid.

Zelfstandig ondernemer / uitzendkracht

Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden individueel geval bekeken. Zelfstandig ondernemers dienen ons te kunnen voorzien van een recente winst- of verliesrekening van minimaal één volledig boekjaar.

Aanvullende voorwaarden

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij je huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moet worden aangetoond door bijvoorbeeld recente salarisstroken, een UWV arbeidsverleden, werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel de inkomstenbelasting van de belastingdienst.

Bij twijfel of je wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal je individuele situatie bekeken worden en is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Je kunt hiervoor rekening houden met bijvoorbeeld een waarborgsom of bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Dat kan maximaal tot 3x de kale maandhuur incl. servicekosten zijn.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. De verhuurmakelaar/beheerder behoudt zich het recht voor om een aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Eigen vermogen

Wanneer je beschikt over eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening, dan kun je 10 procent van het eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld kopie bankafschrift.

Valsheid in geschrifte

Wanneer een aspirant huurder vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM Wonen genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht). De aspirante huurder komt vanzelfsprekend niet meer in aanmerking voor huurwoning via MVGM Wonen.

Wanneer is waarborgsom van toepassing?

Een waarborgsom van één maand is standaard, een waarborgsom van drie maanden wordt gevraagd indien aspirant huurder:

 • een inkomen geniet als zelfstandig ondernemer;
 • niet voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld door verhuurder (inschrijvingen met een afwijking van meer dan 10% op de inkomensnorm kunnen niet worden geaccepteerd);
 • de inkomensnorm (deels) haalt op basis van het aangetoonde eigen vermogen;
 • uit het buitenland komt en een credit check niet mogelijk is;
 • een arbeidsovereenkomst heeft voor een bepaalde tijd;
 • nog in zijn/haar proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Kan ik een woning delen met een vriend/collega?

Het is niet toegestaan om de woningen te huren als woningdelers. Er wordt uitsluitend verhuurd aan alleenstaanden, samenwonende partners en gezinnen.

Kunnen familieleden garant staan?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Er worden geen garantstellingen door derden (bijvoorbeeld ouders) geaccepteerd.

Welke documenten moet ik aanleveren / uploaden?

Indien er woningen beschikbaar zijn en de inschrijving is geopend, dien je de volgende documenten (digitaal via je profiel) aan te leveren van iedere (mede) huurder.

Standaard documenten:

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Uittreksel bevolkingsregister met adres historie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand)
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring
 • Indien je woning in de verkoop staat:
  • Laatste jaaropgave van je hypotheekverstrekker
  • De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs en leverdatum staan (verkoop eigen woning);
  • Voorlopige koopakte (indien van toepassing);
  • Hypotheekhoudersverklaring (verkrijgbaar bij de hypotheekverstrekker).
 • Echtscheidingsconvenant (indien je gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)

Je bent in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543
 • UWV arbeidsverleden op te vragen via je DIGID
 • Kopie laatste 3 salarisstroken
 • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift

Je bent zelfstandig ondernemer:

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekend door je accountant of boekhouder)
 • Kopie laatste aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie bankpas zakelijke rekening

Je bent uitkerings-/pensioengerechtigde:

 • Kopie laatste jaaropgaven (AOW/pensioen)
 • Kopie bankafschrift laatste 3 stortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens willen we je verzoeken je BSN-nummer door te halen op je persoonlijke documenten.

Hoe scherm ik mijn ID af?

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:

Met deze app maak je een veilige kopie van je identiteitsbewijs.

Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen;

 • Scan je paspoort/ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je Burgerservicenummer door in het document (onleesbaar).

Je BSN nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan.

Gebruik je Windows, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush.

Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in. Dit geldt overigens ook voor de andere documenten, zoals loonstrook, inkomensverklaring, accountantsrapporten etc.

Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.

Wat is een verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring?

In een (schriftelijke) verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring geeft jouw vorige verhuurder of hypotheekverstrekker aan of je betalingsachterstand hebt gehad en of er andere zaken zijn die niet gewenst waren. Denk hierbij aan onderverhuur, geluidsoverlast of oneigenlijk van de woning.

Waar kan ik mijn documenten naar toesturen?

Je kunt de documenten uploaden via je eigen digitale account. Maak veilige kopieën van je documenten.

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum
 • Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning Connectie
 • Haal het BSN-nummer op documenten door (niet het paspoortnummer)

Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter zijn dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden. Indien het niet mogelijk is dan kun je de documenten in één PDF naar ons toe mailen.

OPLEVERINGSNIVEAU

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Volgens de huidige planning worden de woningen eind juli 2022 opgeleverd. De definitieve ingangsdatum zal tijdig, doch uiterlijk vier weken van te voren, aan de huurder bekend gemaakt worden.

Is er een (model)woning te bezichtigen?

Het is voorlopig niet mogelijk om de woning te bezichtigen, omdat de woningen op dit moment in aanbouw zijn. Wij benadrukken dat je de woning accepteert en het huurcontract tekent vanaf de plattegrond. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto, plattegrond en advertentie.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen worden opgeleverd met een mooie, moderne badkamer en een keuken. De keuken- en badkameropstelling is terug te zien in de plattegronden.

Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

Alle woningen worden opgeleverd met een moderne badkamer (douche en  wastafel).

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

Alle woningen zijn voorzien van een hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur. De opstelling van je keuken is afhankelijk van het type woning dat je kiest.

Waar bevindt zich de wasmachineaansluiting?

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de appartementen in een aparte berging.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer voor vloerverwarming wordt toegepast. Je dient rekening te houden met een ondervloer welke een geluidsreductie van 10 dB of hoger heeft en de vloer dient zwevend te worden gelegd.

Het is verboden om een gietvloer of plavuizen aan te brengen in de huurwoning.

Is er een aparte berging of box bij de woning?

Nee,  er zullen geen externe bergingen aanwezig zijn.

Hoe worden de muren afgewerkt?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. Dit betekent dat je voor het behangen of stucen van de wanden deze met voorstrijk moet voorbehandelen. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten. Houd er wel rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.

Let op: Bij nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Parkeerplaatsen

Iedere woning is voorzien van een parkeerplaats in de parkeergarage of een van de parkeerplaatsen buiten.

Gemeenschappelijke fietsenberging

In de kelder zal een gemeenschappelijke fietsenberging zijn om je fiets te stallen.

Hoe worden de woningen verwarmd?

De appartementen worden voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. De regeling geschiedt door middel van thermostaten. Verwarmingselementen zoals radiatoren en convectoren zijn daarom niet toegepast. In alle badkamers is een elektrische radiator opgenomen.

Voor de verwarming en koeling van de appartementen wordt gebruik gemaakt van een WKO-installatie. Hiervoor is een geavanceerd opwekkingssysteem in het complex geïnstalleerd. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem.

Je dient daarvoor een gebruikersovereenkomst af te sluiten met InWarmte. Informatie hierover volgt tezamen met de huurovereenkomst.